Xtramaterialet blir tillgängligt någon månad innan kursstart